Annonse
Foto: Atholpady | Dreamstime.com

Slik parerer du hersketeknikker

Hersketeknikker er et begrep som brukes om indirekte metoder mennesker bruker for å herske over andre. Det kan handle eksempelvis om å usynliggjøre andre, tilbakeholdelse av informasjon, latterliggjøring eller fordømmelse uansett hva du gjør.

Det svenske karrierenettstedet Shortcut.nu skriver i en artikkel om mottrekk til hersketeknikker, basert på en presentasjon fra Lindköpings universitet. Dette er tre av de rådene som gis:

Hersketeknikk: Du blir usynliggjort
Mottrekk: Forsøk å unngå offerrollen. Ikke vis sinne eller frustrasjon. Hevd i stedet rolig din rett til oppmerksomhet. Reager direkte og marker at oppførselen ikke er akseptabel. Hvis folk ikke lytter til deg, stopp opp. Gjør dem oppmerksom på at det er viktig at de lytter.

Hersketeknikk: Du blir latterliggjort
Mottrekk: Ikke la den latterliggjørende kommentaren passere ubemerket. Stopp samtalen og be om en forklaring. Behold roen, men gjør det klart at du ikke aksepterer handlingen.

Hersketeknikk: Informasjon du burde få blir tilbakeholdt
Mottrekk: Minn de andre på at dere er en gruppe der alle bør få bidra. Hvis det skjer gjentatte ganger på arbeidsplassen, gi lederen beskjed om at det er noen strukturelle problemer her som fører til at du ikke får tilgang til all informasjon. Anta i første omgang at tilbakeholdelsen skjer på grunn av dårlig informasjonsstruktur eller ubevissthet fra folk rundt deg.

Annonse
Annonse