Annonse
team_sammen_man.jpg
Ledelsen må forstå hvor viktig relasjonen mellom medarbeiderne er.

Slik skapes engasjement

Helén Stockhult, forsker fra Örebro universitet, fulgte et medarbeiderteam hos Posten i Sverige for å finne svar.

Det viste seg at hvilken det å ta ekstra ansvar hang sammen med det sosiale samspillet og dialogen mennesker imellom, skriver Kvalietsmagasinet.se. Hvor mye ekstra ansvar den enkelte tok, var med andre ord avhengig av situasjonen. Hvis en ansatt trengte hjelp, men selv ikke pleide å hjelpe andre i lignende situasjoner, var det ikke sikkert han fikk noen hjelp av kollegene.

Det å ta ansvar fulgte altså et helt annet mønster enn det man så i foretakslogikken, hvor man stilte samme krav til ansvar i alle situasjoner. Forskerens konklusjon er at ledelsen må forstå hvor viktig relasjonen mellom medarbeiderne er, og bidra til å styrke det sosiale klimaet. Er det sosiale samspillet godt, øker sannsynligheten for at viljen til å ta ekstra ansvar utvikles.

Annonse
Annonse