Annonse
power_females_a.jpg

Stadig flere kvinnelige ledere

Det er særlig blant finansdirektørene, forskningsdirektørene og HR-direktørene NHO ser et kraftig hopp i kvinneandelen, skriver arbeidsgiverorganisasjonen på sine hjemmesider. Andelen kvinner blant finans-, økonomi- og administrasjonsdirektører har fra 2005 til 2012 økt fra 34,5 prosent til 43,5 prosent.

NHO mener det er grunn til å tro at utviklingen henger sammen med kvinners inntog på høgskoler og universiteter. I dag tar flere jenter enn gutter høyere utdanning, og stadig flere jenter velger ifølge NHO fag næringslivet trenger.

Se grafer over statistikkene på NHOs hjemmesider.

AFF fant i den store lederundersøkelsen som ble offentliggjort tidligere i år det samme som NHO har funnet: Andelen kvinnelige ledere øker. Fra 2002 til 2011 økte kvinneandelen blant norske ledere fra 21,5 til 31,4 prosent. En av grunnene til at utviklingen går denne veien, er at stadig flere unge kvinner blir ledere.

Om AFF-undersøkelsen: Flere unge kvinner blir sjefer

 

 

 

Annonse
Annonse