Annonse
konflikt_m__te_.jpg

Sterke personlig­heter lite tilpasnings­dyktige

Det viser en studie BI-forsker og psykolog Jan Ketil Arnulf har gjort av ti ledergrupper bestående av i alt 60 ledere i salgsorganisasjoner i byggebransjen. Konklusjonen gjelder så godt som hele rekken av personlighetstrekk, herunder varme, dominans, livlighet, regelbevisshet, fantasi, sosial dristighet, individualisme og perfeksjonisme.

– En ledergruppe med ledere med sterke personlighetstrekk opptrer mer rigid enn andre ledergrupper når de står overfor endringer i omgivelsene. De har en tendens til å svare på forandringene med å gjøre det de alltid har gjort, sier Jan Ketil Arnulf, som forklarer at denne typen adferd ligger i de sterke personlighetstrekkene natur. Et personlighetstrekk er per definisjon en tendens til å gjenta en viss type adferd, uansett situasjon. 

Svake situasjoner

Forskeren fulgte ledergruppene i tre år, og det var først da bransjen fikk problemer midt i perioden at forskjellen på ledergruppene ble tydelig.

– Det viste seg at teamene med de sterkeste personlighetstrekkene i gruppen, hadde vanskeligere for å tilpasse seg endringene i markedet enn de øvrige. Dette slo igjen ut på inntjeningen, sier Arnulf.

Funnene gjaldt alle de undersøkte personlighetstrekkene, med unntak av robusthet mot stress og intelligens. 

Tiden før krisen var det man i psykologien omtaler som en sterk situasjon, det vil si en situasjon hvor forventningene til adferd er klare. Her oppførte da også alle ledergruppene seg temmelig likt. I svake situasjoner, i dette tilfellet en bransjekrise, skilte imidlertid gruppene lag. 

– I svake situasjoner er det ikke opplagt hva man bør si og gjøre, og det er i disse svake situasjonene de sterke personlighetstrekkene slår inn. Personer med sterke personlighetstrekk har i svake situasjoner en tendens til å gjøre som de tidligere har gjort. En ledergruppe med ledere med sterke personlighetstrekk opptrer dermed mer rigid enn andre ledergrupper når de står overfor endringer. 

Robusthet og intelligens

Som nevnt finnes det imidlertid to unntak fra regelen om sterke personlighetstrekk og lav tilpasningsdyktighet. Det gjelder personlighetstrekkene stabilitet/robusthet og intelligens. 

– Man kan vanskelig tenke seg at følelsesmessig stabilitet, det vil si evnen til å ha is i magen og tåle stress, gir mer rigide ledergrupper. Det er ikke slik at du blir mindre fleksibel av å ha is i magen. Når det gjelder intelligens, så er det heller ikke noe galt i det å være smart. Det gir ikke mindre fleksibilitet, med mindre det for mange smarte ledere i gruppen. Dét kan gå utover handlingsevnen, sier Arnulf. 

Profesjonalitet overkjører personlighet

– Hvordan skal man sette sammen et lederteam for å få de beste resultatene?

– En bred sammensetning gir bedre tilpasningsdyktighet og økt refleksjon, men min påstand er at personlighetstrekk er viktig kun hvis teamet ikke er så veldig godt utviklet. Jo bedre medlemmene i teamet forstår rollen sin og det de holder på med, jo mindre viktig er personligheten. Jeg ville ikke bemannet team med basis i personlighetstrekk. Jeg ville heller forsøkt å gjøre folk i lederteamet mer profesjonelle. Profesjonell kunnskap kan overkjøre personlighetstrekk.

Annonse
Annonse