Annonse
studenter_unive.jpg

– Teoritung utdannelse er best

Dagens Næringsliv skriver om produktdesigner Siri C. Warren som er håndplukket til den nederlandske lederskolen THNK – The Amsterdam School of Creative Leadership. Skolen tilbyr utradisjonelle læringsmetoder, blant annet gjennom bruk av legoklosser.

I stedet for foredrag tilbyr skolen diskusjonsbaserte dialoger med eksperter om de store utfordringene man vil møte de neste tjue årene. Studentene arbeider sammen for å finne løsninger på store utfordringer som bærekraftige flyplasser, urban mobilitet og bruk av ledige forretningseiendommer. De utvikler lederstil sammen med store klienter som Shell, Vodafone og KLM.

I Norge har man ikke merket særlig til konkurransen fra slike lederskoler med mer fokus på oppgaveløsning og case.

Svenn-Åge Dahl, direktør for eksternt rettet virksomhet ved Norges Handelshøyskole (NHH), har fortsatt troen på at teori er det viktigste.

– Hos oss er det relativt mye teoriundervisning på kursene. Det har vært høyskolens profil fra lang tid tilbake at den er teoritung. Uten forskningsbasert teori som basis kan det fort bli vel mye synsing og løst snakk, mener vi, sier han til Dagens Næringsliv.

Annonse
Annonse