Annonse
1333_brettet_va.jpg

Testes fra topp til tå

Leverandører av personlighetstester og kartleggingsverktøy kommer med stadig nye verktøy, og opplever gode tider. Nytteverdien av testverktøyene er så stor at bruken vil øke, mener rekrutterings- og testekspert.

For to år siden presenterte Det norske Veritas (DNV) sin nye sertifiseringsordning for rekrutteringspersonell under et seminar i Oslo. Ordningen, som lenge har vært etterspurt i det norske jobbmarkedet, skulle på en forutsigbar måte sikre et minimumsnivå for utøvelsen av rekrutteringsfaget.

I mellomtiden har det dukket opp stadig nye personlighetstester og kartleggingsverktøy. I Norge er det fritt fram for bruk av slike tester i rekrutteringsøyemed, selv uten at testene er sertifisert av DNV.

Ifølge rekrutterings- og testekspert Ole I. Iversen har vi i dag over 30 personlighetstester på det norske markedet. De fleste måler personligheten forholdsvis bredt, men det er også tester som måler en begrenset del av personligheten som for eksempel integritet, emosjonell intelligens eller egenskaper som er spesielt relevante for en bestemt yrkesgruppe: for eksempel selgere.

Økende bruk

Iversen forteller at det virker som om bruken av tester i arbeidslivet er økende. 

– Stort sett alle profesjonelle aktører gjennomfører i dag personlighetstesting av kandidater. Testleverandørene rapporterer om økt omsetning. Jeg tror ikke markedet er mettet. Nytteverdien av slike verktøy er så stor at bruken vil øke. Når det er sagt kan jeg ikke se at vi har behov for enda flere personlighetstester. Vi har nå mange gode tester å velge i mellom. Noen er egnet til seleksjon, mens andre kun er egnet for personlig utvikling, leder- eller teamutvikling, forklarer han.

Riktig bruk gir gevinst

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruken av gode personlighetstester i ansettelsesprosesser og økonomisk gevinst for en virksomhet, ifølge Iversen. Han hevder at personligheten står mye mer sentralt i arbeidslivet i dag. En arbeidsstokk med høyere utdanningsnivå, der hver enkelt har et større ansvar, medfører at personligheten blir viktigere. 

– Mange arbeidsoppgaver har blitt mer komplekse, og vi må samarbeide med andre mennesker i team eller prosjekter for å løse oppgavene – noe som trekker i retning av at personlighet er viktig i arbeidslivet. Personlighet er viktig for hvordan vi samarbeider med andre mennesker, hva som motiverer hver enkelt samt effektivitet i ulike jobbroller. Samtidig vet vi at det er svært vanskelig å endre eller utvikle personligheten til voksne mennesker, noe som også har en etisk side. Man må derfor satse på å prøve å rekruttere de riktige medarbeiderne, utdyper han. 

Med dette bakteppet blir konklusjonen at man bør benytte personlighetstester ved ansettelser, mener Ole I. Iversen. Han presiserer likevel at godt dokumenterte tester må benyttes av godt kvalifisert personell. I tillegg forutsetter fornuftig testbruk at man vet hva man er på jakt etter.

Ukens Utgave e-avis-boks
Annonse

Ukens Utgave e-avis-boks
Annonse