Annonse
samtale_med_sje.jpg
Bruk en lederkollega som sparringpartner for å trene på vanskelige medarbeidersamtaler.

Tren på vanskelige samtaler

I et innlegg i ledelsesbloggen Leadership Freak gir Dan Rockwell tips til hvordan man kan forberede seg på vanskelige samtaler med medarbeidere.

Be en kollega i ledergruppa om å spille rollen som medarbeideren. Da kan du prøve deg fram med hvordan du vil gjennomføre samtalen.

Rockwell gir følgende retningslinjer for øvelsessamtalen:

  1. Respekter medarbeiderens personvern – ikke snakk om vedkommende med kollegaene hans/hennes.
  2. Om mulig, bruk noen i ledergruppa som kjenner medarbeideren.
  3. Bruk en lederkollega som er emosjonelt intelligent.
  4. … og som takler vanskelige samtaler på en god måte.
  5. Om nødvendig kan du bruke en person utenfra som sparringspartner, men bruk i så fall ikke medarbeiderens virkelige navn av hensyn til personvernet.
  6. Start med slutten: Beskriv formålet med medarbeidersamtalen og hva du vil medarbeideren skal føle og gjøre når samtalen er over.
  7. Be om umiddelbar tilbakemelding i løpet av samtalen. Spør: "Hva følte du når jeg sa […]?"
  8. Prøv ulike tilnærmingsmåter, og prøv å finne ut hva som fungerer best overfor akkurat denne medarbeideren.
  9. Spør sparringpartneren om hvordan han eller hun ville taklet situasjonen.
  10. Jobb mot et positivt resultat, men øv deg også på negative reaksjoner.
Annonse
Annonse