Annonse
mann_med_krykke.jpg
Kan arbeidsgiver kreve å få meg tilbake på jobb hvis de tilrettelegger jobbsituasjonen for meg?

Tvinge en sykemeldt til å møte på jobb?

Spørsmål: Jeg har vært 100 prosent sykemeldt en uke etter en operasjon. Tre dager før sykemeldingen løper ut får jeg en telefon fra arbeidsgiver hvor de ber meg møte på jobb neste dag. Jeg minnet da om at jeg hadde sykemelding enda noen dager, men de hevdet da at de ville tilrettelegge, og at jeg da hadde plikt til å møte opp. Kan dette være riktig?

Sykmeldt

Svar: Nei, dette er ikke riktig. Dette sier vi selvfølgelig under visse forutsetninger, og den første er at sykemeldingen er levert til arbeidsgiver. Du skriver at du er 100 prosent sykemeldt i en uke. Så lenge det fremkommer av sykemeldingen at tilrettelegging/aktivitet ikke er mulig så kan ikke arbeidsgiver starte noen form for tilrettelegging i denne perioden. 

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt inntrer først når det er spesifisert i sykemeldingen at aktivitet/tilrettelegging er mulig, og dette gjøres da i samarbeid med den sykemeldte.

SBDL v/Terje Gerhard Andersen

Annonse
Annonse