Annonse
Foto: Dreamstime.com

Unngå interne konflikter med bedre kommunikasjon

Erik Hovden ved Sariba har jobbet tjue år som operativ leder i næringslivet og har i ti år jobbet som konsulent innen ledelse og organisasjonsutvikling, med fokus på forebygging og håndtering av konflikter. Han har ledet undersøkelsen som viser at mange norske bedrifter taper store penger på langvarige konflikter. Undersøkelsen hadde 1014 respondenter og 10.000 forskjellige bedrifter deltok. Og det viste seg å være små forskjeller på store og små bedrifter eller bransjer.

– Konflikter har en stor innflytelse kostnadsmessig. En bedrift kan få ned sykefraværet ved å jobbe med konfliktene. I dag er det mye fokus på mobbing på arbeidsplassen, men få bedrifter er flinke til å ta tak i de daglige konfliktene. Med tanke på at opptil 25 prosent av sykefraværet skyldes konflikter, kan bedrifter tjene mye på å jobbe mer med forebygging og håndtering av konflikter, sier Hovden.

Ifølge undersøkelsen kjenner mer enn halvparten av respondentene til fravær som skyldes konflikter på arbeidsplassen. De som er borte på grunn av konflikt har i gjennomsnitt et fravær på 12 dager i året, og koster en bedrift 17 000 kroner per person. Ukeavisen Ledelse ba de sammenlikne fraværet mellom ledere og medarbeidere, hvorpå det kom frem at det er fler medarbeidere som blir lenge borte, enn ledere. 7 prosent av medarbeiderne svarer at de har vært borte over 16 dager grunnet konflikt. Kun 3 prosent av lederne svarer det samme.

– I verste fall kan konsekvensen bli at ansatte sykmelder seg. Ut i fra undersøkelsen ser vi at når ansatte først blir borte på grunn av konflikter, blir de ofte borte mer en fire uker på det meste. I ytterste konsekvens risikerer man at ansatte sier opp og det kan ha enorme økonomiske konsekvenser, med store økonomisk negative ringvirkninger, sier Hovden.

– Hvorfor tar det så lang tid å få bukt med konfliktene? 

– Når det først har gått så langt at du er borte fra jobben, så er det for mange et stort steg å komme tilbake. NAV tillater ikke at ansatte blir sykmeldt på grunn av konflikter. Ofte blir det slik at jo lenger ansatte blir borte uten at problemet blir håndtert, jo verre blir det å komme tilbake. Mange ledere vegrer seg for å ta tak i problemet, de stikker heller hodet i sanden og håper at konflikten forsvinner av seg selv, sier han.

Hele 2 av 3 har opplevd konflikt på arbeidsplassen. Som regel er konflikten mellom mellomleder og ansatt, eller mellom flere ansatte. Dårlig kommunikasjon, dårlig kjemi og dårlig ledelse topper statistikken over grunner til konfliktene. (Se faktaboksen i høyre spalte for tips til å bedre kommunikasjonen!) En konsekvens av dette er ofte at produktiv arbeidstid går bort til å snakke om konflikten. Demotiverte arbeidstakere, sinne og frustrasjon blant ansatte er også en konsekvens av uløste konflikter på arbeidsplassen. Bare 3 prosent svarer at de får energi av konflikter.

– Mennesker er uproduktive når de snakker om konflikter. Det er beregnet at hver ansatt i gjennomsnitt bruker en time i uken på negativ omtale om konflikter. Jo tidligere man tar tak i konfliktene jo mindre tid trenger man på å håndtere konfliktene, sier Hovden.

Er ett kommunikasjonskurs nok?

Ifølge rapporten har over 60 prosent deltatt på kurs og de fleste sier at det er av stor verdi for dem. Mange sier de lettere tør å ta tak i konflikter etter å ha deltatt på kurs.

– Det er interessant, fordi samtidig eskalerer problemene. Det jeg får ut av det er at kursene ikke er gode nok og at man trenger mer over lenger tid. Går du på kurs så hjelper det noe, men skal du ha en varig virkning så må det praktiseres mer, sier Hovden.

– Tar du et dagskurs hvor det er lagt opp til å få verktøy og hvor man trener med virkelige hendelser, så har det jo en virkning. Men det beste er å jobbe over tid slik at man kan ha møter innimellom, eller ha en konsulent som går inn og jobber med problemet som en prosess. Mye av dette handler jo om holdningsendringer og kulturendringer i bedriften. 

Hovden mener et kurs er en god start, men som med alt annet må det repeteres for at det skal ha effekt. En konflikt handler som regel om følelser. Ofte er det et menneskelig behov om å bli hørt. En trenger ikke nødvendigvis ha rett, men man må bli hørt, mener Hovden.

– Konflikter kan være drepen for konkurranseforholdet i en bedrift. Det er bedriftene som har gode forhold blant ansatte som er de store vinnerne i markedet. Teknologi er lett å kopiere, men en god arbeidskultur er ikke så lett, og det er til slutt menneskene bak som er det viktigste i bedriftene. Har du ikke god arbeidskultur på arbeidsplassen, kan du miste konkurransekraft og dyktige medarbeidere. De beste bedriftene tør å ha takhøyde for innspill, de tør å diskutere og ha konflikter, og de tør å ta tak i dem. Konflikter kan også være en positiv greie for å skape energi, men konflikter som påvirker relasjonene mellom kolleger på en negativ emosjonell måte, må tas tak i. I noen bedrifter snakker man ikke om konflikter, men de opererer individuelt ut fra at det er mange konflikter. Man stoler ikke på samarbeidet, sier han.

Denne artikkelen er hentet fra Ukeavisen Ledelse nr. 42, som utkom fredag 8. november 2013.

Mer ledelsesstoff kan du få ved å abonnere på Ukeavisen Ledelse – enten som papiravis eller e-avis.

5 regler for bedre kommunikasjon

  • Vær tydelig i din kommunikasjon
  • Lytt til det som blir sagt og avstem dine tolkninger med samtalepartner
  • Fortell om det du trenger i stedet for å kritisere andre
  • Snakk ikke om de som ikke er tilstede
  • Snakk for deg selv
Annonse

5 regler for bedre kommunikasjon

  • Vær tydelig i din kommunikasjon
  • Lytt til det som blir sagt og avstem dine tolkninger med samtalepartner
  • Fortell om det du trenger i stedet for å kritisere andre
  • Snakk ikke om de som ikke er tilstede
  • Snakk for deg selv
Annonse