Annonse
hjemmekontor_2_.jpg
Effektiv ledelse av fjernarbeidere er fullt mulig.

Utbredt fjernarbeid

En undersøkelse kontorleverandøren Regus har gjort blant 26 000 bedriftsledere i 90 land, viser at 48 prosent jobber utenfor kontoret minst halve arbeidsuken. I Norge, hvor 122 personer har deltatt, var andelen 43 prosent.

Enkelte sjefer bekymrer seg for hvordan de skal motivere og styre de ansatte på avstand. Men i Regus-undersøkelsen mener 40 prosent av de norske deltakerne (55 prosent globalt) at effektiv ledelse av fjernarbeidere er fullt mulig.

Tallene fra den norske delen av undersøkelsen viser følgende:

  • 43 % jobber utenfor kontoret minst halve arbeidsuken. 
  • 40 % sier at fjernledelse kan fungere godt, men bare hvis lederne får spesialopplæring.  
  • 35 % mener det er viktig med tillit. 
  • 27 % av bedrifter tar i bruk rapporteringssystemer for å overvåke effektiviteten til mobile ansatte. 
  • 43 % bruker videokommunikasjon mellom ledere og ansatte.  
  • 23 % mener fjernledelse bidrar til å opprettholde et mer profesjonelt forhold.

Deltagerne i undersøkelsen er Regus´ kunder pluss bedrifter utenfra.

Annonse
Annonse