Annonse
Slå opp ting på veggen for å visualisere prosesser. Foto: Shutterstock.com

3 tips for et mer kreativt team

Det er mange som forsker på kreativitet og idearbeid. Det finnes også en mengde «hverdagstips» i ulike blogger og artikler. En av dem som har skrevet om hvordan ledere kan få teamene sine inn på et mer kreativt spor, er Lydia Dallett. I et innlegg hos BusinessInsider anbefaler hun følgende tilnærming:

Omformuler problemer til spørsmål
Istedenfor å fastslå at dere ikke når det målet dere har satt dere, forsøk å stille spørsmål rundt prosesser. Hvilke antagelser jobber vi ut fra? Hvor er det rom for å gjøre ting annerledes? Forsøk å få teamet til å tenke på problemer som spørsmål som trenger svar. Kanskje klarer de å bevege seg bort fra velkjente strategier? Kanskje klarer de å komme opp med noen nytt?
Ikke skyt ned ideer umiddelbart
Husk at lederens mening veier tungt internt i teamet. Når du gir uttrykk for hva du mener, vil du sannsynligvis påvirke andre. Vurder å være den som snakker helt til slutt, slik at de andre kan få diskutere og utvikle ideen før du sier ditt.
Jobb med visualisering
Tavler eller post-it-lapper på veggen. Visuelle beskrivelser og bilder av prosesser. Dette er øvelser som hjelper teamet i problemløsing.
Annonse
Annonse