Annonse
Noen grupper fungerer bedre enn andre. Foto: www.shutterstock.com

4 kjennetegn ved en effektiv gruppe

Psykologiprofessor Kimberly Smith-Jentsch fra University of Central Florida har sammen med forskerteamet forsket på opplæring av team i over ni år. De har utviklet en metode som bygger på klassisk debrief. Det vil si en metodisk gjennomgang av ting som har skjedd, samt måten teamet har jobbet på.

Forskning viser at når medlemmene i en gruppe deler mentale modeller, det vil si har lignende tanker og oppfatninger om det arbeidet de skal gjøre i fellesskap, så øker sannsynligheten for at gruppen jobber effektivt. Det skriver det svenske magasinet Personal och Ledarskap i sin omtale av forskningen.

Delte mentale modeller fører ifølge forskerne til at medlemmene i gruppen har lettere for å forutse hverandres behov og adferd. Arbeidet flyter uten store forstyrrelser og avbrudd.

I forbindelse med forskningen har forskerteamet funnet fire handlinger som gjør grupper effektive, uavhengig av virksomhetsområde:

Informasjonsutveksling
Å formidle informasjon til rett person i rett tid, søke informasjon hos relevante kilder og regelmessig gi oppdaterte helhetsbeskrivelser av situasjonen.

Kommunikasjon
Å bruke rett terminologi, unngå unødig småprat, snakke tydelig og gi fullstendige rapporter med strukturerte data.

Støtte
Å gi, be om og ta imot hjelp ved behov, oppdage og korrigere feil samt akseptere å bli korrigert.

Initiativ og lederskap
Å sette ord på prioriteringer, gi veiledning, komme med forslag og instruere hverandre. 

Annonse
Annonse