Annonse
LOs 2. nestleder, Hans Christian Gabrielsen, ser gode tiltak mot arbeidsledigheten i Aps alternative budsjett for 2016. Foto: LO

– Arbeidslivet blir tøffere

LO er bekymret for virkningen av regjeringens forslag for den enkelte arbeidstaker og frykter at økt adgang til bruk av overtid, økte rammer for gjennomsnittsberegning av arbeidstid og en mer generell åpning for søndagsarbeid vil legge et større press på arbeidstakerne og gjøre det vanskeligere for folk å planlegge hverdagen, skriver organisasjonen på sine hjemmesider.

Nestleder Gabrielsen påpeker at Arbeidsmiljøloven i dag inneholder gode og fleksible løsninger for tilpasninger av arbeidstiden.

– I stedet for å utnytte dette, endrer regjeringen loven i en retning som gir et tøffere arbeidsliv for den enkelte arbeidstaker, sier han til nettstedet.

Han mener at fagbevegelsens muligheter til å motvirke sosial dumping, og sikre likebehandling ved innleie, vingeklippes ved at den kollektive søksmålsretten fjernes.

– Nå har vi fått på bordet alle de svekkelsene av arbeidsmiljøloven som den blåblå regjeringen la frem før sommeren. Jeg er skuffet, men ikke overrasket, over at de i all hovedsak har sett bort fra synspunktene til både arbeidstakerne og regjeringens egne faginstanser. Det har vært varslet lenge at høringsprosessen bare var en ren formalitet, sier Gabrielsen.

Han rasler med sablene, og lover at LO, sammen med Unio og YS, vil bruke sin demokratiske rett til å protestere gjennom en politisk streik i slutten av januar.

Annonse
Annonse