Annonse
Arbeidsminister Robert Erikssons forslag til endringer i arbeidsmiljøloven kan i verste fall føre til at det trengs ti nye årsverk i Arbeidstilsynet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arbeidsministeren legger opp til mer byråkrati

Arbeidsministeren sendte på høring sitt forslag om liberalisering av arbeidsmiljøloven rett før sommeren.

Eriksson foreslår blant annet at Arbeidstilsynet skal få godkjenne alternative turnusordninger med arbeidsdager på mer enn 13 timer, uavhengig av om virksomheten har tariffavtale eller ikke. Eriksson fjerner dermed den såkalte vetoretten som LO og andre sentrale fagorganisasjoner har i dag.

Han foreslår tre ulike ordninger for endring, der den mest omfattende kan gi en dobling av dispensasjonssøknader til Arbeidstilsynet. Når tilsynet i snitt bruker to og et halvt dagsverk på hver søknad, betyr forslaget at det vil trengs mer 2000 flere dagsverk, eller nær ti nye årsverk i Arbeidstilsynet.

LO går kraftig imot forslaget, og LO-leder Gerd Kristiansen sier at LO «anser dette som en mistillittserklæring».

Annonse
Annonse