Annonse
Nav-direktør Bjørn Gudbjørgsrud mener forskning viser at folk med psykiske utfordringer har godt av å være i jobb. Foto: Shutterstock.com

Blir sykere av å være sykemeldt

Mange leger føler seg maktesløse, tror Nav-direktør Bjørn Gudbjørgsrud.

– Sykemeldingen er et fattig virkemiddel å ty til når pasienten kommer med ulne symptomer, sier han til avisa.

Han peker på forskning som viser at folk med psykiske utfordringer har godt av å være i jobb. Mange blir sykere av å være sykmeldt.

– Det er viktig at legene vet dette og at arbeidsgiver legger til rette, slik at flere kan stå i jobb, sier Gudbjørgsrud.

Land med tilsvarende sysselsetting som Norge, som Island, har et lavere sykefravær.

– Det viser at det går an å få til både høy sysselsetting og lavt sykefravær, sier han til Dagbladet.

God sykelønnsordning

Den norske sykelønnsordningen er den beste i verden, påpeker Gudbjørnrud.

– Det er vanskelig å gjøre noe med sykelønnsordningen fordi sykefraværet er veldig skjevt fordelt. Har du lav utdanning og lav inntekt er sannsynligheten for at du blir sykemeldt høyere enn hvis du har høy utdanning og høy inntekt. Hvis vi legger begrensninger på økonomien vil den ramme dem som har lavest inntekt, sier han.

Han tror at dersom arbeidsgiveren tar en større del av regningen, vil det kunne føre til lavere sykefravær.

– Men det kan også bety en fare for at enkelte skyves ut av arbeidslivet, ved at arbeidsgivere trolig vil tenke seg nøyere om før de ansetter grupper med tilbøyelighet til høyt sykefravær, sier han.

Tror gradering vil gi gevinst

Sykefraværsforsker Arnstein Mykletun tror gradert sykemelding vil gi en stor gevinst i form av kortere sykefravær.

– Ved å beholde kontakten med arbeidsplassen og kollegene forebygger man varig utstøting fra arbeidslivet. Dessuten er arbeid og aktivitet mer helsebringende enn skadelig, sier han til Dagbladet.

Professor i helseøkonomi Ivar Sønbø Kristiansen, mener problemet er at det er mer akseptert å være borte fra jobb nå enn før. Han mener løsningen er at folk må betale fraværet selv, og at det bør være en egenandel på 20 prosent, slik at man får 80 prosent lønn i stedet for 100.

NTNU-professor og psykolog Bjørn Lau mener imidlertid at alle egentlig ønsker å gå på jobb.

– Å slite psykisk er skambelagt, og det gjør det bare enda verre å bli sykemeldt, sier han til avisa.

Annonse
Annonse