Annonse
Det er både dyrt og tidkrevende med teamarbeid i komplekse, globale matriseorganisasjoner.

Drukner i samarbeid

Dette hevder den amerikanske konsulenten Kevan Hall, som har spesialisert seg på matriseledelse, virutelle team og internasjonalt arbeid. I et innlegg hos Management-Issues skriver han at han bygger rådet på 12 års erfaring med komplekse teamstrukturer i 200 selskaper.

Hans erfaring er at selskaper blir mer komplekse etter hvert som de vokser. Dette gjør at det tar mer tid og krefter og få ting gjort, og til slutt undergraver kompleksiteten det som opprinnelig gjorde selskapet til en vellykket affære. Den gamle gründerånden brytes ned, byråkratiet vokser og fremgangen går senere. Kevan Hall mener at ulike myter om ledelse må ta sin del av skylden. Dette er tre av dem:

  • Teamarbeid er alt
    Selv dyktige selskaper strever med epidemien teamarbeid, hevder Hall. Symptomer: Unødvendig teamabeid og kjedelige møter. Han konstaterer at det er vanskelig og dyrt og tidkrevende med teamarbeid i komplekse, globale matriseorganisasjoner. Kevan Hall slår et slag for å jobbe på raskere og enklere måter, og anbefaler blant annet mer individuelt arbeid og mer enkelt gruppearbeid. De fleste aktiviteter i en bedrift krever ikke komplisert teamarbeid, mener han.
  • Kommunikasjon er svaret
    Telefonkonferanser med kolleger i inn- og utland, mengder med e-post, prosjektmøter, telefoner. Mangel på kommunikasjon var gårsdagens problem, hevder Hall. Utfordringen nå er å løsrive seg fra all triviell kommunikasjon og oppdage de få, men virkelig viktige meldingene. Gå strukturert til verks for å hekte deg av unødvendig kommunikasjon, råder konsulenten.
  • Må ha kontroll
    Desentralisering av kontroll og informasjon i produksjon har ført gitt kvalitetsøkning, men samtidig har kontrollbehovet fra ledelsens side blitt sentralisert på andre områder, observerer Hall. Han mener at detaljstyringen fører til at tillit undergraves i komplekse selskaper og lokal kontroll er ekte kontroll, mens sentralisert kontroll svekker både tempo og kvaliteten på beslutninger.
Annonse
Annonse