Annonse
Det er hyggelig å feste sammen med kollegaer, men det sosiale er ikke en avgjørende faktor i å skape engasjement på jobben. Foto: Shutterstock.com

Fester gjør oss ikke mer engasjert på jobben

De viktigste faktorene for å trigge medarbeidernes engasjement på jobben er ledernes redelighet og evne til å gi medarbeideren tillit til å løse arbeidsoppgavene sine. Dette ifølge en amerikansk undersøkelse blant 150 medarbeidere og 150 ledere i bedrifter mellom 50 og 1000 ansatte som Mswars Research har gjort for Dale Carnegie, et konsulentselskap som jobber med prestasjonsforbedring og ledelse. 

Respondentene ble bedt om å rangere en rekke emosjonelle og funksjonelle forhold ut fra om de påvirket deres engasjement positivt på jobben. Resultatene viser at god lederkommunikasjon, ærlighet og det å bli verdsatt, er viktige drivere for medarbeiderengasjement. Samtidig er imidlertid dette faktorer som ledelsen er relativt svake på å levere til sine medarbeidere, skriver Dale Carnegie i en pressemelding. 

 – Selv om denne studien er amerikansk, erfarer vi at funnene stemmer godt overens med det vi opplever i Norge også. I mange virksomheter foreligger det et betydelig gap mellom sentrale faktorer som skaper medarbeiderengasjement, og ledelsens evne til å levere på disse områdene. Mange tror det er det sosiale som skaper engasjement, mens det er i realiteten er kommunikasjon og lederskapet i seg selv. Derfor er det viktig at virksomheter etablerer en felles plattform for lederskap og kommunikasjon for å kunne tette dette gapet, sier daglig leder Ellen Kristine Breiby i Dale Carnegie Training Norge i samme pressemelding.

Resultatene fra den amerikanske arbeidslivsstudien viser at arbeidsgivers evne til å vise tillit til de oppgavene som medarbeideren utfører, er den viktigste emosjonelle faktoren som skaper engasjement på jobben (56 prosent har svart dette). Dernest følger muligheten til å gjøre en jobb med begrenset tilsyn (51 prosent). Over 50 prosent av de spurte mener også ledelsen er gode til å levere på disse områdene.

Den videre rangeringen av faktorer som skaper jobbengasjement er  at bedriften verdsetter sine medarbeidere (51 prosent), god balanse mellom jobb og fritid (49 prosent) og sikker arbeidsplass (46 prosent). Sosiale tilstelninger på jobben rangeres langt nede på listen (19 prosent).

Det viktigste funksjonelle faktoren for medarbeiderengasjement er redelighet fra toppledelsens side, men det er bare omlag 25 prosent som er helt enig i utsagnet om at toppledelsen opptrer redelig.

 

 

 

 

 

Annonse
Annonse