Annonse

Flere eldre blir i arbeidslivet

Andelen yrkesaktive i aldersgruppen 62–66 år har økt fra 39,5 prosent i 2010 til 44 prosent i 2013. Aller størst er økningen for 64-åringene. Tallene er basert på en totaltelling av alle lønnstakere i Navs arbeidstaker- og arbeidsgiverregister, skriver Aftenposten.

Tallene viser at også i aldersgruppen 60–61 år har yrkesandelen økt de tre siste årene. For personer over 50 år er yrkesandelen den høyeste siden 2001.

– Eldre årskull har stadig høyere utdanning, og personer med høy utdanning har høyere yrkesdeltakelse enn andre. Dessuten blir helsen stadig bedre, og levealderen øker. Bedre helse fører til lengre yrkeskarriere, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Han tror pensjonsreformen som ble satt i verk i 2011, har betydd mye for eldres yrkesdeltakelse. Da fikk alle muligheten til å ta ut pensjon fra 62 år, men den årlige, livsvarige pensjonen fra folketrygden ble lavere ved tidlig uttak. Samtidig ble det mulig å jobbe uten at det fører til kutt i alderspensjonen.

(©NTB)

Annonse
Annonse