Annonse

Forskuddsferie

Spørsmål: En av mine ansatte har behov for en lengre ferie i år på grunn av familiære utfordringer. Han ønsker både å ta ferie på forskudd, og har også overført to uker ferie fra i fjor. Hva sier regelverket om slik forskuddsferie?

Disponent

Svar: Ferieloven opererer med en adgang til også å ta forskuddsvis ferie. Man kan, som du tydeligvis er godt kjent med, overføre ferie til neste virkeår med tolv virkedager (lørdager inkludert), altså to uker. Dette følger av lovens § 7 nr. 3.

Den samme loven gir også adgang til å ta ut forskuddsferie i tilsvarende lengde. En slik avtale må imidlertid inngås skriftlig for å være gyldig.

Maksimal lengde på slik forskuddstatt ferie er også tilsvarende to uker. Har vedkommende fem uker ferie, så er det altså mulig å avvikle i alt ni uker ferie på denne måten i løpet av et år.

Er vedkommende over 60 år har han sannsynligvis seks ukers ferie, og da blir en slik samlet ferieavvikling på hele ti uker.

SBDL v/advokat Arvid R. Ødegård

Annonse
Annonse