Annonse
De som har best karakterer etter fullført mastergrad får 20 prosent mer i lønn enn de som gjør det dårligst. Foto: Shutterstock.com

Gode karakterer, god lønn

De med best karakterer etter fullført mastergrad får 20 prosent mer i lønn enn de i bunnsjiktet, melder forskning.no. Karakterene har betydning for lønnsnivået både i den første jobben og senere.

Erling Barth, forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF),  har ledet et forskningsprosjekt som tar for seg hvordan utdanningssystemet blir verdsatt i arbeidsmarkedet. Barth sier til forskning.no at det tyder på at utdanningssystemet måler noe av det samme som arbeidslivet er villig til å belønne. Han viser til at 20 prosent høyere lønninger er en god del, ettersom lønnsforskjellene i Norge er så små.

Andelen med doktorgrad øker med høyere karakterer, men de som velger å ta en doktorgrad har drøye 10 prosent lavere lønn sammenlignet med de som ikke tar en doktorgrad, viser studien

Forskerne har analysert karakter- og lønnsnivå hos siviløkonomer fra Norges Handelshøyskole, sivilingeniører fra NTNU, samfunnsøkonomer fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU, samt jurister fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø.

 

 

Annonse
Annonse