Annonse
Å ha idédugnad i grupper er ikke nødvendigvis en så god idé som mange hevder. Foto: Shutterstock.com

– Idédugnad lite kreativt

Idédugnad i grupper, såkalt brainstorming, er en mye brukt metode for å trigge kreative prosesser.  I den tidlige fasen gjelder det her å få fram mange ideer, og det er ikke lov å kritisere de ideene som kommer opp. Deltagerne oppfordres underveis til å bygge videre på tidligere ideer. De lærde strides imidlertid om hvor god metoden faktisk er. 

Den svenske organisasjonspsykologen Niklas Laninge er blant dem som mener at brainstorming ikke er noen spesielt god metode. Han viser til at det er mye forskning som viser dette, og sier til det svenske magasinet prevent.se at en arbeidsgruppe kommer med betydelig færre ideer enn samme antall personer som jobber individuelt.

Langinge argumenterer med at ideene ikke bare blir flere når man jobber alene, men at de også blir mer kvalitative. Dette fordi ansvaret i en gruppe spres på flere og vannes ut. En annen ulempe med gruppearbeid er at dominante personer lettest blir hørt, på bekostning av andres ideer.

Skal idédugnad i grupper fungere, er det viktig at deltagerne føler seg trygge og ikke risikerer å bli kritisert eller bedømt. Hvis man ikke er trygg nok i gruppen, er det fristende å kun legge frem "trygge" ideer. Ideer man tror at de andre vil høre. 

Niklas Laninge har mer tro på prosesser  der deltagerne først genererer ideer på egenhånd, for siden å treffe gruppen for en gjennomgang.

Annonse
Annonse