Annonse
Stadig flere ønsker å nyte pensjonen mens de kan, og tar den derfor ut samtidig som de jobber. Foto: Jennifer Buzanowski, U.S. Air Force

Jobber fullt og tar ut pensjon

Det skriver Aftenposten.

79.000 personer mellom 62 og 67 år mottar nå alderspensjon, viser nye tall fra Nav. Det betyr at 28 prosent i denne aldersgruppen er alderspensjonister. For fire år siden gjaldt dette bare seks prosent.

Økningen skjedde etter at pensjonsreformen for fire år siden gjorde det mulig for 62-åringene å starte uttak av alderspensjon fra folketrygden og samtidig ta ut lønn og Avtalefestet pensjon (AFP). Seks av ti alderspensjonister under 67 år er nå samtidig registrert i arbeid.

Bekymret

Ole Christian Lien i Nav er bekymret for at ikke alle kjenner til konsekvensene av å ta ut full pott så tidlig.

– Det er selvfølgelig et valg hver enkelt må gjøre, men jeg er redd en del vil bli skuffet over pensjonsutbetalingene når de slutter å jobbe. En undersøkelse vi gjennomførte i 2013 viste at fire av ti undervurderer konsekvensen av å ta ut alderspensjon tidlig. De trodde ikke pensjonen ville reduseres like mye som den faktisk gjør, sier Lien til avisen.

Vil nyte pengene

En annen NAV-undersøkelse fra 2013 viser at det er flest menn og lavt utdannede som velger å kombinere arbeid med tidlig alderspensjon.

Ni av ti oppgir begrunnelsen om å kunne nyte pensjonen mens helsen er god som den viktigste for å ta ut alderspensjon, selv om de fortsetter i jobb.

Annonse
Annonse