Annonse
Foto: Shutterstock.com

Jobbstress kan gå utover parforholdet

Det mener Jackie Coleman, tidligere ekteskapsrådgiver, og John Coleman, lederbokforfatter. I blogginnlegget «How couples can cope with professional stress» hos Harvard Business Review gir de flere råd om hvordan man som par kan ta grep for å unngå at jobbstresset går utover forholdet på hjemmebane. Dette er et par av tankerekkene de har satt ord på: 

Lytt og gi din støtte
Dette er det mest verdifulle du kan foreta deg når du skal hjelpe partneren med å håndtere jobbstress, mener Jackie og John Coleman. Det hjelper å få snakke mens den andre oppmuntrer gjennom å lytte aktivt. Stillhet, fordi man lytter, kan være en kraftfull form for kommunikasjon. Det samme gjelder spørsmål som kan være til ettertanke. Kanskje er det dette som skal til for å gjøre situasjonen klarere og lettere å håndtere for den som eier problemet.
Innse og respekter at man kan ha ulike måter å håndtere stress på
Hjemme hos ekteparet Coleman liker den ene å snakke ut om alt som har skjedd i løpet av en hard arbeidsdag så snart som mulig, mens den andre har behov for å koble helt ut en liten stund etter arbeidsdagen slutt. Disse to måtene å håndtere stress på passer ikke særlig godt sammen, og de to skriver at hvis begge håndterer situasjonen slik de helst vil, har de en tendens til å gå hverandre på nervene. Ekteparet mener man her kan måtte inngå noen kompromisser. Først handler det om å innse at det er ulike måter å håndtere stress på, og at den ene metoden ikke nødvendigvis er «riktigere» enn den andre. Å identifisere og jobbe med disse forskjellene kan være nyttig når man forsøker å håndtere stress, skriver Colemans. Prøv å finne måter å imøtekomme hverandre på. Ekteparet Coleman gir følgende eksempel: La den som trenger å koble ut, få en halvtime for seg selv foran TV-en eller på tredemølla etter jobb, mot at vedkommende engasjerer seg i en samtale om dagens strabaser på et senere tidspunkt, det være seg over en middag eller mens dere går kveldstur.
Annonse
Annonse