Annonse
Bruk av smilefjes gjør at man ofte blir sett på som mindre kompetent og mindre profesjonell.

Kaller smilefjes risikosport

I en kronikk i Dagens Næringsliv skriver professor og ledelsesforsker ved Handelshøyskolen BI, Linda Lai, at det kan være farlig for ditt profesjonelle image, både som leder og arbeidstaker, å bruke for mange smilefjes i kommunikasjon med andre.

– Bruk av smilefjes gjør at man ofte blir sett på som mindre kompetent og mindre profesjonell. For eksempel blir jobbsøkere som bruker smilefjes i eposter til potensielle arbeidsgivere sett på som hyggeligere, men også som mindre profesjonelle og mindre aktuelle for jobben de søker på, skriver Lai i kronikken.

Hun advarer også mot en helt ukritisk bruk av smilefjes i kommunikasjon med medarbeidere man ikke kjenner så godt.

– Flere andre eksperimenter tyder på at ledere og medarbeidere som bruker smilefjes i epost til hverandre, blir sett på som mindre kompetente og mindre profesjonelle, spesielt hvis de ikke kjenner hverandre så godt fra før, forklarer hun videre.

Forskjeller mellom kvinner og menn

Hun forteller videre at eksperimenter viser at menn og kvinner responderer ulikt på bruken av smilefjes i kommunikasjon på jobben.

– Menn reagerer typisk mer negativt på smilefjes enn kvinner. Mannlige kunder som mottok en kundeundersøkelse med smilefjes enn når de fikk samme undersøkelse uten smilefjes. For kvinnelige kunder var det motsatt, skriver hun i Dagens Næringsliv-kronikken.

Ifølge Lai viser den samme tendensen seg når menn og kvinner søker jobber.

– En kvinnelig arbeidssøker som brukte smilefjes i en epost ble vurdert som mindre sympatisk av mannlige arbeidsgivere og mer sympatisk av kvinnelige arbeidsgivere. Mannlige jobbsøkere som brukte smilefjes fikk dårligere vurdering på kompetanse og profesjonalitet både av kvinnelige og mannlige arbeidsgivere. Og mannlige jobbsøkere som brukte smilefjes og ble vurdert av mannlige arbeidsgivere kom aller dårligst ut, skriver professoren.

Annonse
Annonse