Annonse
Lagmannsretten har gitt NTF-organiserte ved Drammen Havn blokadeforbud. Foto: Drammen Havn

– Kan laste og losse så mye de vil

Havnearbeidere fra Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) blokkerte onsdag morgen for lasting og lossing av Holships skip i Drammen, skriver Dagens Næringsliv.

Et blokadeforbud fra Lagmannsretten kom få timer senere.

– Vi må gjøre dette. Kanskje de bestiller oss hvis vi blokkerer for dem. De gjorde det til slutt sist gang, sier Morten Weggersen til avisen. Han er en av de åtte havnearbeiderne fra administrasjonskontoret ved Drammen havn, som møtte opp for å blokkere.

De NTF-organiserte havnearbeiderne har fortrinnsrett på laste- og lossearbeid gjennom den såkalte Rammeavtalen. Avtalen er nedfelt i tariffavtalene, og har eksistert i mange tiår. Organisasjonen mener avtalen gjelder for samtlige offentlige havner. Holship nekter å signere avtalen, og ønsker å bruke egne ansatte som er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund (LO) til arbeidet. Holship har tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Trenger ikke bøye seg

– Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har tapt en viktig kjennelse i lagmannsretten. Nå kan Holship i Drammen losse og laste så mye skip de vil uten å måtte bøye seg for det havnemonopolet som NTF praktiserer ved 27 havner i Norge, og hvor de krever å få all lossing og lasting på bekostning av andre, sier Nicolay Skarning, advokat i Kvale.

Skarning påpeker at en betenkning fra Universitetet i Oslo i tillegg har konkludert med at dagens havnemonopol er i strid med EØS-avtalen, og dermed også norsk lov.

– Jeg tror vi ser begynnelsen på slutten av det norske havnemonopolet. Det vil bety mer effektive havner og mer gods til havnene til fordel for miljøet og samfunnet, sier Skarning til Ukeavisen Ledelse.

Annonse
Annonse