Annonse

– Karakterer gir ikke effektive tilbakemeldinger

Telenor er ikke alene om å ha et rangeringssystem, der de deler medarbeidere og ledere inn i kategorier basert på ledernes vurderinger av deres potensial og prestasjoner.

Ifølge professor Bård Kuvaas, professor ved BI, mangler ledende ansatte i HR-avdelingen til Telenor kunnskap om effektive tilbakemeldinger.

Han skriver i Dagens Næringsliv at prestasjonsutvikling i stor grad handler om å gi effektive tilbakemeldinger for å få det beste ut av hver enkelte medarbeider – på tvers av ulike evne-, kunnskaps- og ferdighetsnivåer.

– I gjennomsnitt virker tilbakemeldinger prestasjonsfremmende, men i cirka en tredjedel av tilfellene virker de faktisk prestasjonshemmende, skriver han.

Ifølge Kuvaas kjennetegnes effektive tilbakemeldinger ved at de er rettet mot selve prestasjonen, at de kobles tett til kunnskaper og ferdigheter, at korrigererende tilbakemeldinger må følges av spesifikke måter medarbeideren kan utvikle sine kunnskaper og ferdigheter på og at tilbakemeldingene må komme fra en troverdig kilde - og oppleves som presise, riktige og troverdige.

– Det å benytte et system for tilbakemeldinger, i form av karakterer og andre merkelapper, gjør det nesten umulig å utvikle en kultur for effektive tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene kommer for sent, de blir upresise, tilbakeskuende, dømmende og de oppleves ikke som rettferdige eller legitime, skriver Kuvaas.

Annonse
Annonse