Annonse

– Karakterer på jobben er et ryddig hjelpemiddel

– Karakterer på arbeidsplassen er et ryddig hjelpemiddel når noen må nedbemannes. Men en slik vurdering kan ikke leder være alene om, for da kan «trynefaktorer» komme inn. Dessuten må den ansatte bli hørt med sine synspunkter, sier Jan Tormod Dege til Dagens Næringsliv.

Han påpeker imidlertid at KPI (Key performance indicator) ikke kan være det eneste kriteriet.

– Både ansiennitet og sosiale forhold må vektlegges. I henhold til arbeidsmiljøloven skal også bedriften forsvare valget, både av hvem som sies opp og de som blir igjen. Da kan omforente KPI-er og målsetning være et godt utgangspunkt, sier han til avisen.

BI-professor Bård Kuvaas har flere ganger stilt seg negativ til karaktersetting på arbeidsplassen, fordi slike rangeringer verken får fart på lønnsomheten i bedriften eller motivasjonen til medarbeiderne – og ofte oppleves som urettferdig.

Dag Yngve Dahle, forfatter av boken «Orden og oppførsel – Karakter på jobben?», mener norske bedrifter burde stole mer på forskning innen organisasjonspsykologi enn å se på hva amerikanske bedrifter driver med.

– Å sette karakterer på ansatte er fortsatt en økende trend i Norge. Det er jo prisverdig å forsøke å bruke objektive faktorer for å redusere den berømmelige «trynefaktoren». Men å tallfeste atferd er vanskelig. Derfor fungerer ikke karaktersetting etter hensikten. Det blir i stedet en slags kvasivitenskap som de prøver å få oss til å tro er objektiv, sier Dahle til avisen.

Annonse
Annonse