Annonse
Foto: Shutterstock.com

Kurset sjefer – kuttet sykefraværet

– Det var en aha-opplevelse for meg at jeg kunne være mer rigid overfor de ansatte når det gjaldt sykefravær, sier seksjonssjef i Skifte Eiendom, Ivan Fjeldheim-Pettersen. Skifte er en av underavdelingene til Forsvarsbygg,

Administrerende direktør i Skifte, Marit Leganger bestemte seg for å ta tak i lederne sine, da hun så at sykefraværet oversteg ti prosent.

– Jeg opplevde manglende kunnskap førte til at kviet seg for å gå inn i sykefraværet til den enkelte. Vi bestemte også at vi skulle skjerpe rutinene våre. Vi ringer ikke hjem til en ansatt tre dager etter at vedkommende har meldt seg syk, men etter to dager. Det er heller ikke i orden å varsle sykdom via mail eller sms, bare ved personlig samtale, forklarer Leganger.

Hun åpner også for at lederne kan dra hjem til den som er syk.

Lederne har dessuten diskutert muligheten for å ikke godta en sykemelding. Det reagerer leder av det sentrale arbeidsmiljøutvalget i Forsvarsbygg, Tor Kværnø, positivt på.

– Det handler om å være bevisst og gå tettere på. Selvfølgelig vil det også være en balansegang når rutiner skjerpes, sier han.

Annonse
Annonse