Annonse
Toyota Corona (1960-tallet)

LEAN klar for neste etappe

«Kjedelig», tenker mange når de hører en leder snakke om Lean. Deretter tenker de på Toyota. Nå er det over 50 år siden Taiichi Ohno startet den nitide jobben med å perfeksjonere produksjonen langs beltet som veltet ut den ene toyotaen etter den andre. De ivrigste Lean-fantastene har lært seg utrykkene på japansk. «Kaizen» er der arbeiderne i førstelinjen løser de vanskeligste problemene. «Kanban» er navnet på logistikksystemet som gir «just in time»-levering. «Andon» er tauet som stopper hele produksjonen og som kan trekkes i av alle på fabrikken.

I en ny artikkel i McKinsey Quartely hylles den største ledelsesideene de siste femti årene. Henry Fords samlebånd revolusjonerte fabrikkene de første femti årene av det 19. århundre, og Lean har dominert de siste. Måten å tenke på har påvirket ikke bare fabrikkene men en rekke tjenester som varehandel, helse og finans, skriver McKinsey-konsulentene. I bankverdenen førte Lean til at penger flyttet seg raskere gjennom systemet. I sykehusene brukte man Lean til å redusere svingningene i pasientforløpet. Innen flytransport var det Lean som lå bak ideen om å senke tiden et fly står i stand-by på hver flyplass.

Det stopper ikke der. I India brukte man Lean-tankegang til å kutte antall ledd i boliglånsøknader. I Sverige har man brukt Lean til å redusere behandlingstiden på asylsøknader. Konsulentene i McKinsey tror ikke tankene er i ferd med å gå ut på dato med det første. «Det vil være en tabbe å tro at Lean allerede har nådd sitt fulle potensial», skriver de.

Det er det flere grunner til:

  • Big data. Store datasett koblet med analytiske verktøy kan gjøre det mulig å løse enda vanskeligere problemer.
  • Ny teknologi. Små datasensorer gjør det mulig å samle inn data på alle typer instrumenter og produkter.
  • Ny kundeforståelse. Man for seg at i framtiden vil de flinkeste bedriftene være de som kan tilby kundene ting de ikke selv visste at de ønsket seg ved å analysere disse dataene.

Ifølge McKinsey har allerede flere produsenter av flymotorer og skipsutstyr tatt den nye teknologien i bruk, og dataene har allerede gitt overraskende resultater som har ført til at skrog og propeller utformes annerledes for å gi bedre effekt.

Psykologi tas også i bruk i økende omfang i Lean-prosesser. Disney har oppdaget at besøkende i fornøyelsesparkene deres reagerer følelsesmessig forskjellig avhengig av klokken. Denne kunnskapen har de bakt inn i driften av parkene. Om morgenen skal Disney-ansatte kommunisere på en mer inspirerende måte. Data har vist at barnefamilier reagerer positivt på det når de bare er så vidt i gang med å ta seg gjennom parken. Sent på ettermiddagen, når barna er trøtte og nervene står i høyspenn, skal de ansatte fremstå mer beroligende og støttende. Innføringen av denne typen psykologisk innsikt i driften har redusert faren for at kundene skal føle seg støtt og kanskje velge en annen fornøyelsespark til neste ferie.

Annonse
Annonse