Annonse
Foto: Shutterstock.com

Ledere mobbes av sjefen

13 prosent av 1444 spurte ledere i en dansk undersøkelse fra Lederne og YouGov forteller at de i enkelte tilfeller har vært utsatt for mobbing av overordnet leder de siste to årene. 4 prosent oppgir at de atskillige ganger er blitt mobbet av sjefen.

Tallene forteller dermed at lederne hyppigere opplever mobbing fra en overordnet leder enn fra medarbeidere og likestilte kolleger, skriver den danske organisasjonen Lederne på sine hjemmesider.

Arbeidsmiljøsjef i Lederne, Lars Andersen, mener at forklaringen er at den lederne oftest er i konflikt med, er sjefen. Andersen viser til at det er tett sammenheng mellom konflikter og mobbing, og forklarer på Ledernes hjemmeside at det som regel er faglige konflikter og uenigheter om mål og verdier som ikke blir håndtert i tide som utvikler seg til personlige konflikter. Dette kan i neste omgang utvikle seg til mobbing. 

Når en leder mobbes av sjefen, handler det ofte om at lederen føler seg fornedret, ydmyket eller irettesatt, ofte foran medarbeider eller lederkolleger i situasjoner hvor det kan være vanskelig å forklare seg. 

Annonse
Annonse