Annonse

Må bryte arbeidsmiljøloven

– Det er ikke mulig for meg å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet uten å bryte arbeidsmiljøloven flere tusen ganger i året, sier Øyvind Skraastad, leder for Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Det skriver Dagsavisen.

I løpet av 2013 brøt sykehuset arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven hele 32.258 ganger. Det var en økning med nesten 6000 tilfeller, sammenlignet med 2012.

– Jeg ønsker selvsagt ikke å bryte norsk lov, men det må jeg gjøre for å drive denne virksomheten forsvarlig 365 dager i året, sier Skraastad til Dagsavisen.

Han forteller at sykehusets intensjoner er å redusere antall brudd på arbeidsmiljøloven ved en bedre fordeling av arbeidsoppgaver mellom de ansatte, og ved å utvikle nye, frivillige arbeidstidsordninger.

– Men vi klarer foreløpig ikke å fjerne lovbruddene, sier han til avisen.

Akuttklinikken ved OUS har 2300 ansatte, og et budsjett på 2,2 milliarder kroner. Klinikker tar i mot pasienter fra hele regionen, fra andre deler av landet og består av ambulanse- og helikoptertjenesten samt mottak av akuttpasienter, operasjons- og intensivvirksomhet.

Annonse
Annonse