Annonse
Det er mellomlederne som sitter på kunnskapen som skal til for å få virksomheten til å gå rundt, mener Ole Hope. Foto: Shutterstock.com

– Mellomlederen har en unik makt

Det er en klar fordel for bedriftene å ha mellomledere som er seg mer bevisst hvilken viktige rolle de spiller. De bør tas mer på alvor enn det toppsjefene tidvis gjør, og som mange av oss mener de burde gjøre, sier Ole Hope i et intervju med Aftenposten.

Han er selv mellomleder med erfaring fra Forsvaret, forsikringsbransjen og innen bryggerivirksomhet. Han har også tatt doktorgraden i emnet på Norges Handelshøyskole (NHH). Tittelen på oppgaven hans var «Den viktige mellomlederen».

– Mellomlederne sitter på en unik makt. De har en kompetanse ledelsen er helt avhengig av for få satt sin strategi ut i livet. Det er de som kjenner prosessene og til syvende og sist får virksomheten til å gå rundt, sier han til avisen.

Hope advarer mot at mellomlederne kan misbruke makten de besitter. Ifølge forskningen hans kan mellomlederne slå seg sammen og regelrett sabotere ledelsens planer, dersom de finner det for godt.

Derfor anbefaler han ledelsen å ta i bruk deres sterke sider, samt å åpne opp for en reell og målrettet dialog, slik at mellomlederne tas på alvor og får være aktivt med på å utforme virksomhetens strategi.

Slik lykkes du som mellomleder

Mellomlederrollen er en god test på om du senere vil egne deg som toppsjef. Disse kravene stilles til deg, enten du har ambisjoner om opprykk eller ikke.

Thorleif Solstad i Solstad Gruppen, som har jobbet lenge med rekruttering og talentutvikling, sier i et intervju med Aftenposten at det er viktig for en mellomleder å kunne beherske balansen mellom egne interesser og bedriftens beste.

Han forteller at følgende krav stilles til mellomledere som vil lykkes:

 • Evne til lojalitet
  – Hvis du bare er ute etter å gjøre karrière, så gjør du også en dårlig jobb som mellomleder.
 • Sans for å være til stede
  – Du må kunne ta hånd om den daglige driften og ha full kontroll med alle detaljer i produksjonen, enten det dreier seg varer eller tjenester.
 • – Mellomlederen har en unik makt
  – Vi er blitt mer karrièrebevisste, ikke minst når det gjelder egen kompetanseutvikling. Derfor stilles det et større krav til dagens mellomleder om å kunne behandle mennesker.
 • Tåle beskjeden belønning
  – Du må ha en annen motivasjon for jobben enn kroner og øre.
Annonse
Annonse