Annonse
Foto: Shutterstock.com

Mer teamarbeid – bedre lønn og kvalitet

Resultatene vises i verdens mest omfattende arbeidsmarkedsanalyse, Randstad Workmonitor. Hvert kvartal siden 2003 har den globale HR-, bemannings- og rekrutteringsgiganten med hovedsete i Nederland, tatt pulsen på det internasjonale arbeidslivet i privat sektor. Over 20.000 arbeidstagere i privat sektor, i 33 land, deltok i den ferske undersøkelsen, som tar for seg teamarbeid, samarbeid og teknologiens påvirkning på arbeidslivet.

Presterer bedre

– 56 prosent av de norske arbeidstagerne svarer i undersøkelsen at de presterer bedre gjennom teamarbeid, enn når de jobber alene. Her ligger vi noen få prosent under det internasjonale snittet, som er på 60 prosent, og noen få prosent foran våre svenske og danske kolleger, forteller Camilla Grana, administrerende direktør for Randstad i Norge i en pressemelding.

Seks av ti nordmenn påpeker i undersøkelsen at de jobber mer i team nå enn de gjorde for fem år siden, mens fem av ti svensker og dansker sier det samme. Syv av ti nordmenn mener samarbeid er avgjørende for å få jobben gjort, og hele 80 prosent av oss mener hovedårsaken til at samarbeid er viktig, er på grunn av teknologiens fremskritt og krav i arbeidslivet.

– Stadig mer av dagens arbeidsliv er preget av prosjekter og delprosjekter. Endringer skjer kontinuerlig, og prosjektene har kortere tidshorisont. Det er rett og slett ikke mulig at alle skal kunne alt, og dermed dyrker arbeidsplassene frem spesialistene, hvor man er avhengig av kunnskapsdeling og samarbeid for å nå målene, sier Camilla Grana.

Høyt verdsatt i Norge

I den globale undersøkelsen blir arbeidstagerne også spurt om verdien av teamarbeid. Hele syv av 10 nordmenn mener teamarbeid blir verdsatt ut over individuell lønn, og at det derfor er viktig. Her ligger Norge aller høyest på skalaen , sammen med Sverige og Nederland. 63 prosent i Norge forteller at samarbeidet både blir sett og belønnet i organisasjonen. Likevel mener så mange som 64 prosent av norske arbeidstagere i rapporten at sjefene skulle gjort enda mer for å oppmuntre til samarbeid.

Asia i front

– I undersøkelens mest teknologidrevne land – hovedsakelig i Asia – sier nesten ni av ti at de også belønnes ut i fra samarbeid og teamjobbing. En av forklaringene på dette gapet mellom teknologiinnovatørene Kina, India og Hong Kong, sammen lignet med Norge og store deler av Europa, tror vi er at spesielt de asiatiske landene er avhengig av hele tiden å ligge i front på teknologiutviklingen, og derfor i større grad enn andre land dyrker team med ulike kompetanse. Det er rett og slett forretningskritisk for dem å drive teknologien raskt. Derfor større grad av belønning, sier Grana.

Skandinaviske forskjeller

Av den ferske rapporten kan vi også lese at norske sjefer i noe større grad enn svenske og danske ledere, oppmuntrer til samarbeid i stedet for individuell konkurranse på arbeidsplassen. 75 prosent av nordmennene svarer ja på dette, mot henholdsvis 67 og 66 prosent i Sverige.

I årets tredje utgave av Randstad Workmonitor sier også 75 prosent av alle respondentene på verdensbasis at teamarbeid ansikt-til-ansikt fungerer bedre enn å jobbe i virtuelle team. 8 av 10 nordmenn er enige i at team med ulike egenskaper, alder, kjønn, kulturell bakgrunn, arbeidserfaring og kompetanse, fungerer bedre enn team med noenlunde like sammensetning av egenskaper, kjønn og erfaring.

Noen funn fra Randstad Workmonitor, Q3/2014

«Jeg fungerer bedre i team enn når jeg jobber alene.»

Globalt snitt:  60%

5 på topp:
Kina                83%
India               82%
Tyrkia             81%
Malaysia         80%
Chile               71%

Norge              58%

5 på bunnen:
Danmark         50%
Sverige           50%
Østerrike         49%
Canada           47%
Nederland       44%
 

«Jeg arbeider mer i team nå enn for fem år siden.»

Globalt snitt:  60%

5 på topp:
Kina                87%
India               86%
Malaysia         80%
Mexico            75%
Hong Kong     74%

Norge              62%
Sverige            50%

5 på bunnen:
Danmark        48%
Sveits             47%
Tyskland        47%
Nederland      47%
Østerrike        45%
 

«Samarbeid blir lagt merke til og blir belønnet i min organisasjon.»

Globalt snitt:  62%

5 på topp:
Kina                89%
India               87%
Hong Kong     84%
Malaysia         81%
Singapore       69%

Norge              63%
Danmark         59%
Sverige            58%

5 på bunnen:
Argentina         51%
Belgia              50%
Ungarn            50%
Slovakia          50%
Polen              49%

 

Om undersøkelsen

Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og dekker nå 33 land verden rundt – i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika.

Randstad Workmonitor utgis fire ganger i året, noe som gjør både lokale og globale trender innen mobilitet jevnlig synlig over tid. Indexen sporer ansatt tillit og fanger forventninger rundt sannsynligheten for å endre arbeidsgivere innenfor en seks måneders tidsramme, gir en helhetlig forståelse av jobben markedet følelser og ansattes trender. I tillegg til å måle mobilitet, er også medarbeidertilfredshet og personlig motivasjon, samt et roterende sett av temaspørsmål en del av undersøkelsen.

Den kvantitative studien er utført via en elektronisk spørreundersøkelse blant en befolkning i alderen 18-65, som arbeider minst 24 timer i uken i en betalt jobb (ikke selvstendig næringsdrivende). Den minimale størrelsen på utvalget er 400 intervjuer per land, men så mange som 800 respondenter kan være spurt i flere land. Rundt 25000 respondenter deltar i hver kvartalsundersøkelse.

Om Randstad

Randstad er verdens nest største rekrutterings- bemannings- og HR-selskap. Randstad har 28000 ansatte i 39 land, og omsatte i 2013 for  16,6 milliarder euro.  Selskapet ble grunnlagt i 1960, og er børsnotert i Nederland og USA. I Norge har selskapet kontorer i Oslo og Stavanger.

 

Annonse
Annonse