Annonse
– Det må være mulig å løse dette på en måte som ikke er skadelig for investeringer i norsk næringsliv, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Foto: Berit Roald

- Modernisering er nødvendig

– For meg er dette et spørsmål om å løfte blikket og se framover. Når to av tre bedrifter oppgir at de har et udekket bemanningsbehov i perioder og at nær 60 prosent av bedriftene sier de vil ansette flere dersom loven åpnet for at det ble enklere å ansette midlertidig, er det klart at dagens regelverk ikke gir den fleksibilitet som trengs og at en modernisering av lovverket er nødvendig, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO på organisasjonens nettsider.

Skogen Lund mener det er viktig med rammebetingelser som legger til rette for nyskaping og vekst for å utvikle fremtidens næringsliv basert på kunnskap og teknologi.

– Forslaget vil derfor være positivt  i situasjoner hvor det langsiktige behovet for arbeidskraft kan være usikkert. Eksempler på dette kan være ved nyetableringer eller ved utprøving av nye markedsmuligheter i etablerte bedrifter. En redusert risiko ved ansettelse kan også bidra til at bedriftene i større grad enn i dag vil ansette personer som står utenfor arbeidslivet, hevder hun.

NHO advarer også regjeringen i høringssvaret mot å endre på dagens fireårsregel for midlertidig ansatte og i tillegg at det bør være full parallellitet i reglene for bruk av midlertidig ansatte og innleie.

Slik vil NHO endre regelverket om midlertidige ansettelser:

  • Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse.
  • Det bør innføres en generell adgang til midlertidig ansettelse med varighet opptil tolv måneder etterfulgt av en karanteneperioden på maksimalt seks måneder.
  • Dersom karantenebestemmelser skal være enkle og praktisere er det viktig at det gis utfyllende og gode retningslinjer for hva som ligger i "samme arbeidsoppgaver".
  • Vilkårene for innleie fra bemanningsforetak bør etter NHOs syn være de samme som for midlertidig ansettelse, også dersom adgangen til midlertidig ansettelse utvides.
  • Det bør være full parallellitet i reglene for bruk av midlertidig ansettelse og innleie. Etter NHOs syn er departementets forslag om ikke å videreføre parallellitet i regelverket mellom adgangen til midlertidig ansettelse og innleie en restriksjon i henhold til vikarbyrådirektivet, og kan være i strid med EØS-avtalen. Departementet bør vurdere om dette er tilfelle. NHO mener for øvrig at adgangen til utvidet innleie etter avtale med tillitsvalgte, jf. AML § 14-12 nr. 2, også bør gjelde adgangen til direkte midlertidig ansettelser 
  • Dagens fireårsregel bør opprettholdes
Annonse
Annonse