Annonse
Nav forventer at du skal tilbake på jobb så fort som mulig i sykemeldingsperioden, og prøver nå å håndheve dette sterkere. Foto: Shutterstock.com

Nav vil be syke jobbe mer

Basert på erfaringer fra Hedmark tror Nav at man kan kutte sykefravær og pengebruk ved å håndheve det såkalte aktivitetskravet, som krever at man skal være på jobb så raskt som mulig i en sykemeldingsperiode, strengere. I Hedmark gikk utbetalingen av sykepenger ned med 82 millioner kroner når Nav begynte å følge bedre med. 

– Mange vet nok ikke at det forventes at du skal tilbake på jobb så fort som mulig i sykemeldingsperioden, men i Hedmark har vi fått til en vesentlig bevisstgjøring om dette, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav til Dagsavisen. 

Gode effekter

Åsholt forteller at det har blitt gode effekter på sikt av at man har begynt å håndheve sykmeldingsregelverket i langt større grad enn det man tidligere har gjort. 

– Sykmeldte friskmeldes raskere enn før i Hedmark. Hvis vi greier å få til det samme i resten av landet vil ikke bare staten spare mye penger, men vi vil også få satt mange hender tilbake i produksjonen igjen, sier Åsholt. 

Også arbeidsgiverne, representert ved regiondirektør Christl Kvam i NHO Innlandet, er godt fornøyde med ordningen. 

– Folk er jo ansatt på grunn av sin kompetanse. Det vil være en større utfordring for en arbeidsgiver å ha folk som er helt borte fra jobb, enn å ha noen som kan bidra med 60, 70 eller 80 prosent av hva de vanligvis bidrar med. Samtidig er lettere psykiske lidelser en av de store grunnene til at ansatte blir borte fra jobb. Men da blir du ikke noe bedre av å sitte hjemme alene. Da er det bedre å være sammen med andre på en arbeidsplass, sier hun til Dagsavisen.

Annonse
Annonse