Annonse
– Fast ansettelse uten garantilønn er lov, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for for arbeidsrett i NHO. Foto: NHO

NHO: – Fellesforbundet tar feil

Bemanningsselskapene kan ansette fast, også der partene ikke har avtalt lønn for perioder mellom oppdrag, skriver NHO på sine hjemmesider

Bakgrunnen for utspillet er Fellesforbundets påstand om at dette ikke er lovlig.

– Fast ansettelse uten garantilønn er i overensstemmelse med gjeldende rett, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Hun understreker at det er fullt lovlig med fast ansettelse i bemanningsselskaper, også der partene ikke har avtale om lønn mellom arbeidsoppdrag.

Melsom påpeker at dette blant annet er slått fast i tidligere lovforarbeider: NOU 1998 – 15 (under pkt. 5.2.1.3 Arbeidsgiveransvaret ved utleie).

Utvalget legger her til grunn at en arbeidstaker i et bemanningsselskap ikke har krav på lønn mellom de perioder hvor vedkommende har oppdrag, med mindre dette er avtalt mellom partene (pkt. 10.3.1.). Det er da ikke ulovlig å inngå avtale om lønn bare ved oppdrag, selv om vedkommende er fast ansatt. Utvalget foreslo ingen endring av rettstilstanden, hevder Melsom.

Annonse
Annonse