Annonse

NHO mener alt tilsier et moderat oppgjør

– Vi ser ikke en eneste grunn nå til at vi ikke skal få et moderat oppgjør, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i bransjeforeningen Norsk Industri.

Førstkommende mandag åpner han årets tariffoppgjør med Fellesforbundets leder Arve Bakke på den andre siden av forhandlingsbordet.

Der er NHO villig til å legge en 50-øring på bordet. Det er økningen i timelønna som arbeidsgiverforeningen mener vi kan ta oss råd til i år.

Flere ledige

NHO-direktør Svein Oppegaard tegnet et dystert bilde av norsk økonomis utsikter da arbeidsgiverforeningen holdt tariffseminar for journalister mandag ettermiddag.

– Vi har nå en helt annen situasjon enn vi har hatt de siste ti årene. Oppdrag fra sokkelen går til andre land, Statoil skal kutte 30 milliarder og vi kan vente masseoppsigelser de kommende månedene. Dette tar ned lønnspresset og peker i retning et moderat oppgjør, sa Oppegaard.

50-øring

Arbeidsgiverforeningen legger til grunn at årets lønnsvekst minimum er 2,1 prosent som følge av det som blir forhandlet fram av tillegg i bedriftene og årseffekten av fjorårets oppgjør.

– Mitt mandat er et oppgjør som ender minst 0,6 prosentpoeng lavere enn fjorårets oppgjør, det vil si på 2-tallet. Detaljene får vi komme tilbake til, sa Lier-Hansen, før han etter kort tid la til:

– Det betyr at vi kan ikke være med på noe særlig mer enn en 50-øring.

I tillegg må det komme sterke signaler fra LO om at et moderat sentralt oppgjør også tilsier moderate lokale oppgjør, understreker NHO-toppene.

Pensjons-nei

Avtalefestet tjenestepensjon i privat sektor med forhandlingsrett har seilt opp som et av LOs krav under årets oppgjør. NHOs representantskap har på sin side avvist kravet.

Lier-Hansen hevder han tar pensjonsfloken med ro.

– Jeg har ikke tenkt å bruke mye tid på det. Dersom pensjon hadde vært viktig for LO, så hadde de ikke valgt forbundsvise oppgjør, for å si det sånn. Jeg ser på pensjon som en bitte liten sak under årets oppgjør, sier Lier-Hansen.

Jobbe mer, ikke mindre

NHO og Norsk Industri møter dessuten til frontfags-forhandlingene med et krav om å løse opp arbeidstidsbetingelsene.

– Vi trenger å utvide normalarbeidstida og vi trenger å stramme inn definisjonen for overtid. Dagens samfunn har behov for en helt annen fleksibilitet enn da reglene ble laget. Nå jobber både mor og far og det er for eksempel ønske om å være med på konferansetime på skolen som arbeidsgiver gjerne vil innfri. Men da må den tiden kunne jobbes inn igjen en annen dag, uten at det utløser overtid, sier Lier-Hansen.

I tråd med et slikt krav varsler NHO at de vil avvise LO-krav om flere fridager for arbeidstakere over 62 år. (©NTB)

Annonse
Annonse