Annonse

Nordmenn mener sjefen er fleksibel nok

Det viser resultatene fra en fersk landsrepresentativ arbeidslivsundersøkelse gjennomført av InFact for bemanningsselskapet Centric (tidligere Xtra personell).

I undersøkelsen sier kun 13,4 prosent at de opplever at det er problematisk å få nok fleksibilitet til å kunne kombinere jobb og privatliv. Hele 80 prosent sier at arbeidsgiver er fleksibel nok. Det er svært små kjønnsforskjeller, ei heller sektorforskjeller av betydning.

– Dette viser at det norske arbeidslivet er et moderne arbeidsliv, med vekt på riktig balanse mellom jobb og fritid, og som samtidig gir rom for å kombinere dette. Interessant er det at man er like fornøyd uavhengig av kjønn og sektor, det viser at det er den enkelte arbeidstakers individuelle behov som styrer, ikke hvem du er og hvor du jobber. Fleksibilitet handler ikke alltid om lover og regler, men om å tilpasse seg individene, sier CEO Hanne Zimmermann i bemanningsselskapet i Centric i en pressemelding.

Sektorforskjellene finnes knapt, men det er tydelige bransjeforskjeller. I hotell- og restaurantbransjen mener 40 prosent at det er problematisk å kombinere jobb og privatliv.

– Det er ikke overraskende at hotell- og restaurantbransjen anses som den minst fleksible, da det er sesongtopper og mye kvelds- og nattarbeid som er vanskelig å forene med et privatliv uavhengig av den enkeltes behov, sier CEO Hanne Zimmermann i bemanningsselskapet i Centric.

Undersøkelsen viser også at over halvparten (51,5 prosent) av alle arbeidstakere vil vektlegge fleksible arbeidstidsordninger ved et fremtidige jobbytte.

– Fleksibilitetsbergrepet rommer mye, både når det gjelder kollektive ordninger og individuelle og situasjonsbestemte løsninger, men når over halvparten sier fleksible arbeidstidsordninger er viktig er det er tydelig signal om hva den moderne arbeidstaker forventer av sin arbeidsgiver når det gjelder arbeidstidsordninger – enten det gjelder fleksitid eller muligheter for fjernjobbing, sier Zimmermann.

Det er på dette spørsmålet noen større variasjoner mellom kjønn, alder og sektor, hvorav særlig kjønnsforskjellen er markant. 55,6 prosent av kvinner sier fleksible arbeidstidsordninger er avgjørende for et eventuelt bytte av jobb. Tilsvarende andel for menn er 47,7 prosent.

– Selv om like mange kvinner som menn opplever at arbeidsgiver er fleksibel nok, og likestillingen hjemme er kommet langt, søker nok kvinner i større grad trygghet for fleksibel arbeidstidsordninger i jobbsøkingsprosessen, blant annet med tanke at mange av dem fortsatt tar den største omsorgsbyrden hjemme, sier Zimmermann.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført 13.–14. januar 2014. 1006 yrkesaktive personer ble spurt over telefon.

Annonse
Annonse