Annonse

Norges omdømme er styrket

Vi kom på 13. plass også forrige gang vi deltok i undersøkelsen, men får totalt 2 poeng mer enn i 2008. Det er så vidt over den gjennomsnittlige forbedringen på 1,8 poeng deltakerlandene i undersøkelsen, som heter Nation Brand Index.

– Norge har et godt omdømme. Internasjonalt samkvem er basert på tillit, og et godt omdømme bidrar til å gjøre norske bedrifter og organisasjoner til attraktive samarbeidspartnere. Det gjør også at vi lyttes til i internasjonale spørsmål, kanskje mer enn vår størrelse skulle tilsi, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Sterkt styresett

Undersøkelsen tar for seg en rekke sider ved et samfunn, fordelt på hovedkategoriene eksport, styresett, kultur, mennesker, turisme og immigrasjon/investeringer. Poengene gis ut fra den oppfatningen temaene vekker hos dem som blir spurt og ikke nødvendigvis ut fra objektive vurderinger.

22.000 mennesker fordelt på 24 land har gitt sin oppfatning av Norge.

Norge blir vurdert spesielt positivt på grunn av sitt styresett, men synes å ha mest å hente omdømmemessig på kategoriene kultur, mennesker og turisme, hvor framgangen er svakest. På ingen av hoved- eller underkategoriene går den norske poengscoren tilbake.

Bedre enn Sverige

Den oppadgående trenden er dessuten større enn den nabolandene opplever. Sverige, Danmark og Finland styrker sin score med henholdsvis 1,5, 1,8 og 1,9 poeng.

Egypt, India, Sør-Afrika, Kina, Argentina og Mexico er landene som rangerer Norge lavest, mens en rekke vesteuropeiske land setter Norge høyt på sine lister.

– Vurderingen av Norges internasjonale omdømme er et viktig innspill til utenrikstjenestens arbeid med å fremme Norge og norske interesser internasjonalt, sier Brende.

(©NTB)

Annonse
Annonse