Annonse

Norske småkommuner sårbare for korrupsjon

En rapport fra EU som ble lagt fram i februar påviste at små kommuner er mer sårbare for korrupsjon enn større.

Selv om Norge ikke er evaluert i rapporten, får flere andre nordiske land kritikk for manglende rutiner, og Transparency International tror ikke det er bedre stilt i Norge, skriver Nationen.

– Vi vet ikke om vi er bedre enn Sverige og Finland. Men det er ingen grunn til å tro at korrupsjon ikke kan skje i norske kommuner og fylkeskommuner – det har vi også fått bekreftet at det kan, sier Tor Dølsvik i Transparency International Norge

Ifølge ham er 24 personer i kommunesektoren dømt for korrupsjon i Norge etter at straffeloven i 2003 fikk egne korrupsjonsbestemmelser.

EU-rapporten slo fast at korrupsjon koster EU 120 milliarder euro hvert år, og viser at faren for korrupsjon generelt er høyere på regionalt og lokalt nivå, fordi det der er færre og svakere kontrollsystemer enn på nasjonalt nivå.

En undersøkelse kommunesektorens organisasjon KS gjorde blant ledere i kommunesektoren i fjor, avdekket også at fire av ti kjente til at det var blitt framsatt forslag om «utilbørlige fordeler» til kommuneansatte.

(©NTB)

Annonse
Annonse