Annonse
Det nye nettstedet jobbforalle.no retter seg mot de som er på sidelinjen i arbeidslivet. Foto: Skjermbilde fra www.jobbforalle.no

Ny jobbportal for de med «hull i CV-en»

– Inkluderende rekruttering handler om innovativ rekruttering. Jeg er helt sikker på at man som arbeidsgiver får mye igjen for å være raus, og slippe inn andre kvaliteter og annen kunnskap enn det som er helt A4, mener Tor Kristensen, som er en av initiativtakerne til jobbportalen.

Han er daglig leder i Stiftelsen sosial trygd og redaktør i bladet Velferd, som står bak den nye jobbportalen jobbforalle.no.

Fra før finnes en lignende rekrutteringsside, jobbressurs.no, som retter seg spesifikt mot mennesker med funksjonsnedsettelser.

– Vi ønsker et samarbeid med dem. Det vi ønsker å få til med jobbforalle.no er at vi favner bredt ut mot alle som er på sidelinjen i arbeidslivet, sier han.

Han mener det er et udekket behov for et slikt nettsted.

– Vi hadde ikke gått i gang med dette hvis vi hadde opplevd at det var veldig tungt dekket. Vi opplever at det mangler en slik kanal, en slik arena, sier Kristensen til Napha.

Annonse
Annonse