Annonse

Økende lønnsforskjeller i USA

Det viser en studie av de 350 største selskapene i USA som utført av Economic Policy Institute.

Forskjellen mellom sjefslønningene og arbeiderlønningene har økt dramatisk de siste tiårene, skriver svenske Ingenjörskarriär som omtaler studien. I 1965 tjente sjefene 20 ganger mer enn arbeiderne. I 1978 var forholdstallet 30. Mot slutten av 80-tallet tjente sjefene nesten 60 ganger mer enn arbeiderne.

Størst var forskjellen på slutten av 90-tallet. Da tjente lederne 383 ganger så mye som arbeiderne. Etter noen år med økonomiske svingninger er lønnsforskjellene blitt noe mindre. I 2013 tjente sjefene 296 ganger mer enn arbeiderne.

I 2013 tjente de administrerende direktørene i undersøkelsen i snitt 15,2 millioner dollar, det vil si i overkant av 90 millioner kroner.

 

 

 

Annonse
Annonse