Annonse

Overtidsproblemer i IT-bransjen

– Dette er et bransjeproblem. Det har utviklet seg en ukultur der ansatte puttes inn i såkalte «særlig uavhengige» stillinger der de ikke har rett på overtidsbetalt og i tillegg kan unntas arbeidstidsreglene i Arbeidsmiljøloven, sier nestleder for Negotia i IT-selskapet Evry, Anne Kathrine Nordvang, til Aftenposten.

12 prosent av norske arbeidstakere – 320.000 ansatte – har overtidsbetalingen innbakt i lønnen, ifølge en ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet. 14 prosent får ingenting når de jobber overtid.

Nordvang sier til avisen at dette ikke bare gjelder ansatte i særskilt uavhengige stillinger i Evry, men også andre som har overtid innbakt i lønnen. Kontrakten spesifiserer sjelden hvor mange overtidstimer det er snakk om. I tillegg har de ansatte ofte ikke kontroll over egen arbeidsdag, slik loven krever.

Hun forteller at de tillitsvalgte har vært i kontakt med Arbeidstilsynet om problemet, men fikk da beskjed om å håndtere saken internt i bedriften.

For å kompensere finnes et system for fleksitid, der ansatte fører opp timer på reise og overtid de ønsker å avspasere. Hvis man opparbeider seg mer enn 45 timer i banken på tre måneder, slettes imidlertid det overstigende.

– Mange samler seg opp langt mer enn dette, og da ender det med at de ikke får noen som helst kompensasjon for det som slettes, sier Nordvang til Aftenposten.

Den rødgrønne regjeringen lovet i 2007 å skjerpe inn Arbeidsmiljøloven for å unngå misbruk av «særlig uavhengige» stillinger. Likevel falt regjeringen i 2011 ned på at det holdt at Arbeidstilsynet utførte kontroller med arbeidsplassene.

Annonse
Annonse