Annonse

Regler kan være motiverende

Dansk forskning viser tvert imot at regler som oppleves som en god støtte for arbeidet kan øke motivasjonen. Det skriver organisasjonen lederne.dk, som i nyhetsbrevet sitt omtaler en artikkel fra Ledelse i Dag.

Lotte Bøgh Andersen, professor ved Aarhus Universitet, og Lene Holm Pedersen, professor ved Copenhagen Business School har i fem år forsket på styring i det offentlige. En av konklusjonene deres, er at opplevelsen av regler også har med lederen å gjøre. Hvorvidt medarbeiderne føler seg så omringet av regler at det hemmer dem eller om de finner reglene meningsfulle, avhenger mye av lederen de har.

Lene Holm Pedersen sier til Ledelse i Dag at en viktig oppgave for en leder i det offentlige er å «oversette» regler slik at de oppleves som noe som understøtter arbeidet. Hvis man som leder klarer å implementere krav og regler på en måte som gir mening, så får man også de mest motiverte medarbeiderne.

Forskeren presiserer at en leder ikke kan manipulere enhver regulering til å gi mening, men hun mener at det som regel er rom for påvirke via dialog, samt at det er rom for å jobbe med å gjøre styringen understøttende. Hvis implementeringen oppfattes som «hard» kan imidlertid motivasjonen hos medarbeiderne dale.

Annonse
Annonse