Annonse

Stoler mest på familiebedriftene

Å ta samfunnsansvar kan være lettere for familiebedrifter enn for andre bedrifter, melder forskning.no. Bakgrunnen for påstanden er studier gjort av Erlend Nybakk, forsker ved Norsk institutt for skog og landskap, og en gruppe amerikanske forskere.

Forskerne har studert bedrifters samfunnsansvar i treindustrien i USA, herunder hva folk faktisk forventer av bedriftene.

– Vi har sett at aksjeselskaper har fått mer negativ oppmerksomhet i mediene når de gjør noe feil. Dette påvirker nok folk, i den grad at det er vanskeligere for aksjeselskaper enn for familieselskaper å bli sett på som ansvarlige. Familieselskaper har et bedre rykte. Uavhengig av hvor mye de gjør for å ta ansvar, har andre aksjeselskaper et dårligere utgangspunkt, sier Erlend Nybakk til forskning.no.

Forskerne har målt hvor flinke folk mener selskapene er og hvor flinke de mener selskapene burde være. Målingene viser at aksjeselskapene har et større gap mellom hvordan de oppfattes og hvordan de burde være enn familiebedriftene. Forventningen til forbedring av det sosiale ansvaret er større.

Forskerne ser for øvrig at tiltak innenfor samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) møtes med skepsis fordi folk er mer oppmerksomme enn før på grønnvasking og næringslivsskandaler.

Annonse
Annonse