Annonse
Team som har jobbet sammen over flere prosjekter gjør det bedre enn team som starter fra scratch, viser Harvard-forskning. Foto: Shutterstock.com

Store fordeler med faste team

Mangfold og skiftende gruppekonstellasjoner er gjerne ment å skulle bidra til mer kreativ tenkning og innovasjon, men all omrokkeringen kan stikke kjepper i hjulene for effektivt og velfungerende teamarbeid. Det forteller danske ledelseidag.dk, som i en artikkel skriver om teamforskning fra Harvard Business School.

Funnene fra Harvard viser at fordelene ved å la medarbeidere jobbe sammen i flere prosjekter enn ett er langt større enn tidligere antatt. Medarbeidere som først har lært hverandre å kjenne, oppnår bedre resultater, gjør færre feil og har lettere for å overholde tidsfrister og budsjett enn team som begynner å jobbe sammen fra scratch.

Forskerne snakker om at teamene har en læringskurve, og viser til at de i starten bruker lang tid på å finne ut av hverandres kompetanse, personlighet og omgangsform.

Professor Robert Huckman, Harvard Business School, og førsteamanuensis Bradley Staats, University of North Carolina, har over ti år og fire studier forsket på samarbeid i team. 

Annonse
Annonse