Annonse

Støtte til forebygging av sykefravær

Det skriver Infotjenester.

– Vi innfører nå et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd som vil gjøre det lettere for arbeidsgivere både å forebygge sykefravær og å legge til rette, slik at ansatte kan være i arbeid til tross for helseproblemer, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet. Ved hjelp av det nye tilskuddet vil de gjøre det enklere å iverksette forebyggende og tilretteleggende tiltak på arbeidsplassen. 

Arbeidsdepartementet og NAV opplyser til Infotjenester at endringen som nå er gjort går ut på å slå sammen to forskrifter, og legge mer vekt på forebyggende opplæring.

– Opplæringstiltak for nøkkelpersonell i virksomheten er nå blitt et formål for tilskuddet – det var det ikke før, opplyser kommunikasjonsrådgiver Marianne Pedersen hos NAV. 

Hun legger til at IA-virksomheter kan søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd når hensiktsmessig og nødvendig tilrettelegging for arbeidstakere fører til merutgifter eller merinnsats. Dette er uavhengig om tiltakene er i regi av private eller offentlige aktører.

Ifølge NAV blir ikke de økonomiske rammene endret. Det blir heller ikke endringer i satser eller regler for utmåling av tilskuddet.

IA-bedrifter som ønsker å søke støtte for å kutte sykefraværet, leverer søknad gjennom NAV. Tilskuddet gis til en enkelt arbeidstaker eller grupper av arbeidstakere, men er forbeholdt bedrifter som har skrevet under på IA-avtalen.

Annonse
Annonse