Annonse
Foto: Shutterstock.com

Styr unna budsjettfellene

Det sier Mariann Karlsen, ansvarlig for Infotjenesters oppslagsverk Daglig Leders ABC.

På bedriftens nettsider påpeker hun at tallene ikke nødvendigvis er det viktigste for et godt budsjett.

Karlsen råder bedriftsledere til å sette seg ned og diskutere med kolleger, og til å stille noen sentrale spørsmål:

 • Skal vi ha vekst?
 • Har vi investeringsplaner?
 • Hvordan ser likviditeten ut?
 • Skal det investeres i maskiner og utstyr?
 • Har vi den kompetansen vi trenger?
 • Skal det ansettes nye medarbeidere?

Her er en liste over de 5 vanligste budsjettfellene, hentet fra Daglig Leders ABC:

 • «Volumsyke»
  Økt salg fører ofte til økt kapitalbinding i form av varelager og ikke minst større utestående fordringer hos kunder.
 • De skjulte kostnadene
  Ikke glem skjulte kostnader som tiden det tar å lage et tilbud, ekstrautgifter som følge av forsinkede materialer/varer, uforutsett sykefravær og dyrere materialer/varer enn forutsatt
 • Mangelfulle opplysninger om kunder og marked
  Hva er kundene opptatt av, hvem er dine konkurrenter, hvordan priser de sine produkter?
 • Etterslep i regnskapet
  Oppdater regnskapet kontinuerlig
 • Likviditetsbudsjett er like viktig som driftsbudsjett
  Resultat er inntekter minus kostnader. Likviditet er pengestrømmen som flyter inn og ut av kontoen. Innbetalinger bør strømme raskere enn utbetalingene. Hvis ikke, kan du raskt få problemer

Kilde: Infotjenester

Annonse
Annonse