Annonse
Toppsjefer liker ikke at ansatte surfer på nettet i arbeidstiden, men gjør det gjerne selv. Foto: Shutterstock.com

Toppledere surfer mest

Det viser forskning fra Det psykologiske fakultet. 

– Det er veldig interessant at toppledere som er negative til surfing i arbeidstiden, er de som surfer aller mest til privat bruk på jobb, sier postdoktor Cecilie Schou Andreassen ved Institutt for samfunnspsykologi i en artikkel på Universitetet i Bergens nettsider.

Hun mener at forklaringen kan være at toppledere har veldig lange arbeidsdager og at jobb og fritid er mye mer integrert.

Undersøkelsen viste imidlertid at mellomledere var betydelig mindre positive til sosial nettbruk i arbeidstiden enn vanlige ansatte, men surfet omtrent som dem.

– Det er nærliggende å tro at ledere frykter redusert produksjon og økonomisk tap ved surfing mer enn ansatte uten lederansvar, sier Schou Andreassen i artikkelen. 

Single surfer mye

Schou Andreassen og kollegene er blant de første i verden som har undersøkt årsaksfaktorer som forklarer holdninger og faktisk bruk av sosiale medier til privat bruk på jobb, melder Universitetet i Bergen. Rundt 11 000 norske ansatte deltok i studien «Predictors of Use of Social Network Sites at Work».

Studien viste at:

  • Det er klart flere yngre enn eldre brukere. 

  • Menn surfer mer enn kvinner. 

  • Personer med høy utdanning surfer mer enn de med lav utdanning.

  • Single er mer positive til, og bruker sosiale medier mer enn personer i parforhold.

  • Utadvendte og nervøse personligheter surfer mest. De strukturerte surfer minst.

Forbud virker

Forskerne har klare teorier for hvorfor noen surfer mer enn andre i arbeidstiden, og hvorfor unge, single, samt velutdannede menn skiller seg ut. De mener at sosiale medier har en større sosial funksjon for single enn for personer i parforhold. Når det gjelder mennesker med høy utdanning og inntekt i høystatusyrker (høy sosioøkonomisk status) , viser forskerne til at denne gruppen er mer vant med databruk og dermed også bruker dataverktøy mer enn folk med lavere utdanning og status. 

Schou Andreassen mener at de funnene de har gjort også kan gjenspeile at personer med høy sosioøkonomisk status ikke er like redde for å miste jobben som de med lav status. I tillegg kan det være slik at personer med høy status er mer opptatt av å være sosiale på nett for å fremme karrieren. Studien viste videre at personer med utadvendt, eller såkalt ekstrovert personlighet, og de med høye skårer på personlighetstrekket nevrotisisme surfer mest. Personer med sans for kontroll, orden og punktlighet surfet minst.

Undersøkelsen avdekker at strenge retningslinjer og begrenset tilgang bremser privat surfing i arbeidstiden. Det samme gjør det å ha positive utfordringer på jobb, samt det å ha mye å gjøre. Hvorvidt surfing i arbeidstiden fører til lavere produksjon og økonomisk tap, gir imidlertid ikke forskningen noe klart svar på. Noen studier viser at privat sufring påfører bedriftene økonomisk  tap. Andre studier viser ifølge Cecilie Schou Andreassen at surfing kan ha samme forfriskende effekt på tankesettet som en gåtur. 

 

Annonse
Annonse