Annonse

Tvist om rett til sykepenger

Spørsmål: Jeg er en arbeidsgiver i en mindre virksomhet. En av mine arbeidstagere ble for en tid tilbake sykmeldt, på et grunnlag jeg ikke helt har fått innsikt i. Men jeg ble klar over at vedkommende både hadde dratt på ferie utenlands under sykefraværet og utfoldet aktivitet i sin fritid som jeg synes var vanskelig forenlig med at vedkommende var syk. Særlig når jeg under muntlig kommunikasjon med arbeidstageren (telefonisk) fikk beskrevet enkeltheter om hva lidelsen var. Jeg fikk det rett og slett ikke til å rime. Hvordan håndteres tvister om rett til sykepenger, hvis arbeidsgiver har mistanke om at fraværet ikke var forankret i reell sykdom?

Småbedriftseier

Svar: Det er en egen ankenemnd for sykepenger i arbeidsgiverperioden, jfr. folketrygdloven § 21–13. En arbeidsgiver som mener at vedkommende ikke har krav på sykepenger, kan nekte å utbetale dette. Arbeidstaker kan da bringe denne saken inn for nemnda til behandling. Her vil nemnda – i likhet med NAV – få full tilgang til sykehistorikk, journaler m.v. Legg frem funnet du har gjort for denne nemnda, hvis det blir en slik klagesak. Arbeidsgivere har også anledning til å bringe saken inn for nemnda, dersom man for eksempel allerede har betalt pengene og mener dette var uberettiget.

SBDL v/advokat Arvid R. Ødegård

Annonse
Annonse